Det stora och det lilla & Morgon

Special edition on the poet Öyvind Fahlström (Ord & Bild, 1998)
CD inkluderad i tidskriften med de två dikterna tonsatta.

Poetry set to music

Scroll to Top